KORAN.nl

القرآن الكريم

 

De Koran

الفاتحة1Het Begin (Al-Fatihah)
سورة البقرة2De Koe (Al-Baqarah)
سورة آل عمران3Het Huis van Imraan (Al-Imraan)
سورة النساء4De Vrouwen (A-Nisaae)
سورة المائدة5Het Tafel (Al-Maidah)
سورة الأنعام6Het Vee (Al-An'aam)
سورة الأعراف7De Verheven Plaatsen (Al-Aa'raaf)
سورة الأنفال8De Oorlogsbuit (Al-An'faal)
سورة التوبة9Berouw (At-Taubah)
سورة يونس10Jonas (Yoenoes)
سورة هود11Hoed
سورة يوسف12Jozef (Joesof)
سورة الرعد13De Donder (A-Ra'd)
سورة إبراهيم14Abraham (Ibrahiem)
سورة الحجر15Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr)
سورة النحل16De Bij (A-Nahl)
سورة الإسراء17De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van Israël (Al-Israa, Banie Israa'iel)
سورة الكهف18De Spelonk (Al-Kahf)
سورة مريم19Maria (Marjam)
سورة طه20Taahaa
سورة الأنبياء21De Profeten (Al-Anbiyaae)
سورة الحج22De Pelgrimstocht (Al-Hadj)
سورة المؤمنون23De Gelovigen (Al-Mominoen)
سورة النور24Het Licht (A-Noer)
سورة الفرقان25Al-Forqaan
سورة الشعراء26De Dichters (A-Shoe'araae)
سورة النمل27De Mieren (A-Naml)
سورة القصص28De Verhalen (Al-Qasas)
سورة العنكبوت29De Spin (Al-Ankaboet)
سورة الروم30De Romeinen (A-Roem)
سورة لقمان31Loqmaan
سورة السجدة32De Aanbidding (A-Sadjdah)
سورة الأحزاب33De Confreranten (Al-Ahzaab)
سورة سبأ34De Stad van Saba (Sabae)
سورة فاطر35De Schepper (Faatir)
سورة يس36YaaSien
سورة الصافات37Zij die in de Rangen behoren (A-Ssaffaat)
سورة ص38Saad
سورة الزمر39De Groepen (A-Zomar)
سورة غافر40De Vergever (Ghaafir)
سورة فصلت41Fussilat
سورة الشورى42De Consultatie (A-Shoeraa)
سورة الزخرف43Gouden Juwelen (A-Zokhrof)
سورة الدخان44De Rook (A-Dokhaan)
سورة الجاثية45Het Knielen (Al-Djaathiah)
سورة الأحقاف46Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf)
سورة محمد47Mohammed
سورة الفتح48Overwinning (Al-Fat'h)
سورة الحجرات49De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat)
سورة ق50Qaaf
سورة الذاريات51De Winden die verspreiden (A-ddaariyaat)
سورة الطور52De Berg (A-Toer)
سورة النجم53De Ster (A-Nadjm)
سورة القمر 54De Maan (Al-Qamar)
سورة الرحمن55De Meest Gracieuze (A-Rahmaan)
سورة الواقعة56De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah)
سورة الحديد57Het IJzer (Al-Hadied)
سورة المجادلة58De Vrouw die Pleit (Al-Modjaadalah)
سورة الحشر59De Bijeenkomst (Al-Hasjr)
سورة الممتحنة60De Vrouw die Ondervraagt zal worden (Al-Momtahanah)
سورة الصف61De Strijdplaats (A-SSaff)
سورة الجمعة62De Vrijdag (Bijeenkomst) (Al-Djomo'ah)
سورة المنافقون63De Huichelaars (Al-Monaafiqoen)
سورة التغابن64Beider Verlies en Winst (At-Taghaabon)
سورة الطلاق65De Scheiding (A-Talaaq)
سورة التحريم66Denkende dat iets Verboden is (A-Tahriem)
سورة الملك67De Dominie (Al-Molk)
سورة القلم68De Pen (Al-Qalam)
سورة الحاقة69De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah)
سورة المعارج70De Manieren van Ascentie (Al-Ma'aaridj)
سورة نوح71Noach (Noeh)
سورة الجن72De Djinn (Al-Djinn)
سورة المزّمِّل73Gevouwen in Kleding (Al-Mozammil)
سورة المدّثر74Iemand die Gebundeld is (Al-Moddathir)
سورة القيامة75De Resurrectie (Al-Qiyyaamah)
سورة الإنسان76De Tijd, De Mensen (A-Dahr, Al-Insaan)
سورة المرسلات77Zij Die Gezonden Waren (Al-Morsalaat)
سورة النبأ78Het Nieuws (A-Nabae)
سورة النازعات79(A-Naziaat)
سورة عبس80Hij Fronste (Abasa)
سورة التكوير81Het Opvouwen (A-Takwier)
سورة الإنفطار82Het Klievende (Al-Infitaar)
سورة المطففين83Daden in fraude (Al-Motaffifien)
سورة الانشقاق84De Splijting (Al-Inshiqaaq)
سورة البروج85De Tekens van de Zodiak (Al-Boroedj)
سورة الطارق86De Nachtelijke Bezoeker (A-Taariq)
سورة الأعلى87De Allehoogste (Al-A3la)
سورة الغاشية88Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaashiyah)
سورة الفجر89De Dageraad (Al-Fadjr)
سورة البلد90De Stad (Al-Balad)
سورة الشمس91De Zon (A-Shams)
سورة الليل92De Nacht (A-Lail)
سورة الضحى93De Glorieuze Ochtend (A-Dhohaa)
سورة الشرح94De Expansie (A-Sharh)
سورة التين95De Vijg (A-Tien)
سورة العلق96Het Geronnen Bloed (Al-Alaq)
سورة القدر97De Waardevolle Nacht (Al-Qadr)
سورة البينة98Het Uitsluitende Bewijs (Al-Bayyinah)
سورة الزلزلة99Het Geschudene (A-Zalzalah)
سورة العاديات100Zij Die Rennen (Al-Aadi'yaat)
سورة القارعة101De Dag van Oproering (Al-Qaari'ah)
سورة التكاثر102Opstapelen (A-Takaathoer)
سورة العصر103De Tijd door de Tijden (Al-Asr)
سورة الهُمَزَة104De Schandaal Verspreider (Al-Homazah)
سورة الفيل105De Olifant (Al-Fiel)
سورة قريش106Qoraish
سورة الماعون107De Noden van Buren (Al-Maa'oen)
سورة الكوثر108Overvloed (Al-Kauthar)
سورة الكافرون109De Ongelovigen (Al-Kaafiroen)
سورة النصر110De Overwinning (A-Nasr)
سورة المسد111De Palmvezel, De Vlam (Al-Masad, Al-Lahab)
سورة الإخلاص112Zuiverheid van Geloof (Al-Ikhlaas)
سورة الفلق113De Dauw (Al-Falaq)
سورة الناس114De Mensheid (A-Naas)